75,591 Reputation

40 yesterday
10 2 days ago
30 Aug 17
10 Aug 16
80 Aug 15
40 Aug 14
70 Aug 13
10 Aug 12
10 Aug 10
30 Aug 9
30 Aug 8
201 Aug 7
0 Aug 6
30 Aug 2
168 Aug 1
202 Jul 31
190 Jul 30
75 Jul 29
60 Jul 28
30 Jul 27
95 Jul 26
80 Jul 25
30 Jul 24
40 Jul 23
25 Jul 22
10 Jul 20
18 Jul 19
80 Jul 18
91 Jul 17
63 Jul 16