11,599 Reputation

20 today
75 yesterday
10 Aug 17
10 Aug 16
20 Aug 15
20 Aug 14
25 Aug 13
10 Aug 1
120 Jul 31
140 Jul 30
10 Jul 29
144 Jul 26
200 Jul 25
200 Jul 24
200 Jul 23
10 Jul 21
180 Jul 20
200 Jul 19
200 Jul 18
10 Jul 15
10 Jul 7
10 Jul 6
40 Jul 5
20 Jun 24
10 Jun 22
10 Jun 20
20 Jun 19
20 Jun 18
30 Jun 16
10 Jun 12