13,807 Reputation

10 2 days ago
10 Nov 27
+10 02:17 upvote
10 Nov 25
10 Nov 23
10 Nov 16
10 Nov 9
10 Nov 7
20 Nov 5
10 Nov 4
30 Oct 30
75 Oct 29
30 Oct 28
10 Oct 27
0 Oct 21
10 Oct 6
-10 Oct 5
120 Oct 1
200 Sep 30
200 Sep 29
10 Sep 28
10 Sep 26
10 Sep 20
20 Sep 19
10 Sep 16
-10 Sep 5
10 Sep 3
10 Aug 29
20 Aug 27
35 Aug 24
10 Aug 21